top of page
DSC_2505.JPG

Mục Sư DƯƠNG QUỐC TÙNG

ORANGE COUNTY CHURCH

AN ĐOÀN / phụ tá Mục Sư chủ tọa về hành chánh và Thanh NIên

HÀ CAO và MINH PHẠM / ban thăm viếng

THAO VÕ, THU PHẠM và THANH ĐOÀN / đài Truyền hình nam California 57.20 và Houston Texas 24.10

LỆ HOA / ban Hát Thờ Phượng

LOMA LINDA CHURCH

DUNG LÂM / phụ tá Mục Sư chủ tọa về hành chánh

SAN DIEGO CHURCH

LIÊM ĐỖ / phụ tá Mục Sư chủ tọa về hành chánh

trang sinh hoat.JPG
bottom of page