Thứ BẢY ngày Thờ Phượng
buổi sáng từ  10am - 12:45pm

Cùng Đến Tham Dự hoặc Bấm Vào Đây để 

xem  LIVE STREAMING  trực tuyến

HỘP THƯ

An Bình Hạnh Phúc

P.O. Box 6130
Santa Ana, CA 92706

1-714-809-0319

1-888-901-4747

Vui lòng ghi tiếng Việt có dấu

Cảm ơn đã liên lạc hội thánh

Trường Sabát mỗi ngày thứ bảy: 10:00 sáng – 11:00 sáng

Thờ phượng mỗi ngày thứ bảy:   11:00 sáng – 12:45 trưa

Hội thánh ORANGE COUNTY

 

2101 West Edinger Ave.
Santa Ana, CA 92704

    Hội Thánh SAN DIEGO

4185 Home Ave.
San Diego, CA 92105

Hội Thánh LOMA LINDA

711 West C Street
Colton, CA 92324

  • Black YouTube Icon

©2021 AN BÌNH HẠNH PHÚC

P.O. Box  6130  Santa Ana, CA 92706