kinh thanh PNG_edited.jpg
radio-icon.png
  • YouTube
LiveStream 1.JPG
Trai He 2021 PNG.png

Rao Giảng Phúc Âm Đời Đời

arrow&v
arrow&v
thanksgiving image PNG 2.png
lineTV channel.jpg
Lịch thờ phượng các tuần sắp đến 

Saturday THỨ BẢY

Saturday THỨ BẢY

11 tháng 12, 2021, 11 am

Saturday THỨ BẢY

18 tháng 12, 2021, 11 am

Saturday THỨ BẢY

25 tháng 12,  2021, 11 am

Saturday THỨ BẢY

01 tháng 01,  2022, 11 am

Còn Xót Lại 

Khắp nơi - Hội Thánh

sign-in

zoom-logo sign in PNG.png

Listen

live+streaming png 2.png

Visit

Lưu Số Điện Thoại Để Tham Dự Trực Tuyến
Subscribe to Our LIVESTREAM

Thanks for submitting! Cảm Ơn!

Ghi Danh