Tithes PEACE & HAPPINESS

TV Air Time / Literatures / Eqiupments

Phần Mười  AN BÌNH HẠNH PHÚC
Giờ Phát Sóng / Tài Liệu / Trang Thiết Bị
DSC_2505.JPG
343434.jpg
live+streaming png 2.png
Xin hỗ trợ qua Hộp thư của Hội Thánh., hoặc qua trang mạng này 
“Give, and it shall be given unto you; good measure, pressed down,
and shaken together, and running over, shall men give into your bosom”

(Luke 6:38)

Trường Sabát mỗi ngày thứ bảy: 10:00 sáng – 11:00 sáng

Thờ phượng mỗi ngày thứ bảy:   11:00 sáng – 12:45 trưa

Hội thánh ORANGE COUNTY

 

2101 West Edinger Ave.
Santa Ana, CA 92704

    Hội Thánh SAN DIEGO

4185 Home Ave.
San Diego, CA 92105

Hội Thánh LOMA LINDA

711 West C Street
Colton, CA 92324

  • Black YouTube Icon

©2021 AN BÌNH HẠNH PHÚC

P.O. Box  6130  Santa Ana, CA 92706