top of page
radio-icon.png
  • YouTube

Rao Giảng Phúc Âm Đời Đời

Lịch thờ phượng các tuần sắp đến 

Saturday THỨ BẢY

Saturday THỨ BẢY

19 tháng 6, 2021, 11 am

Saturday THỨ BẢY

26 tháng 6, 2021, 11 am

Saturday THỨ BẢY

03 tháng 7,  2021, 11 am

Saturday THỨ BẢY

10 tháng 7,  2021, 11 am

live+streaming png 2.png
Stay Close To Jesus,
No Matter Where You Are
DSC_2682.JPG
live+streaming png 2.png

Worship

Music Break
live+streaming png 2.png

Listen

Subscribe to Our LIVESTREAM
Lưu Số Điện Thoại Để Xem Trực Tuyến

Thanks for submitting! Cảm Ơn!

Ghi Danh

Kính mời quý vị dành thì giờ tham gia với các hội thánh chúng tôi trong các chương trình sau:

P.O. Box  6130  Santa Ana, CA 92706

webDesign:  lienlac@email.com

bottom of page