top of page
radio-icon.png

Rao Giảng Phúc Âm Đời Đời

This video has been deleted.
tv Channels:
14-3 (LA and OC California)
27-7 (Houston, Texas)
24/7
Lịch thờ phượng các tuần sắp đến 

Saturday THỨ BẢY

Saturday THỨ BẢY

29 tháng 5, 2021, 11 am

Saturday THỨ BẢY

05 tháng 6, 2021, 11 am

Saturday THỨ BẢY

12 tháng 6,  2021, 11 am

Saturday THỨ BẢY

19 tháng 6,  2021, 11 am

live+streaming png 2.png
Stay Close To Jesus,
No Matter Where You Are
DSC_2682.JPG
live+streaming png 2.png

Worship

Music Break
live+streaming png 2.png

Listen

Subscribe to Our LIVESTREAM
Lưu Số Điện Thoại Để Xem Trực Tuyến

Thanks for submitting! Cảm Ơn!

Ghi Danh

Kính mời quý vị dành thì giờ tham gia với các hội thánh chúng tôi trong các chương trình sau:

bottom of page