top of page

Summer Camp 2022
 

July 24 - Aug 01

Trai He 2021 PNG.png

Upcoming Events

 • AN BINH HANH PHUC @ ZOOM
  AN BINH HANH PHUC @ ZOOM
  Fri, Dec 24
  Location is TBD
  Dec 24, 2021, 6:32 PM PST
  Location is TBD
  Dec 24, 2021, 6:32 PM PST
  Location is TBD

Trường Sabát mỗi ngày thứ bảy: 10:00 sáng – 11:00 sáng

Thờ phượng mỗi ngày thứ bảy:   11:00 sáng – 12:45 trưa

Hội thánh ORANGE COUNTY

 

2101 West Edinger Ave.
Santa Ana, CA 92704

    Hội Thánh SAN DIEGO

4185 Home Ave.
San Diego, CA 92105

Hội Thánh LOMA LINDA

711 West C Street
Colton, CA 92324

 • Black YouTube Icon

©2021 AN BÌNH HẠNH PHÚC

P.O. Box  6130  Santa Ana, CA 92706

bottom of page