top of page
hh103.JPG
h168.JPG
h61.JPG

Cảm tạ CHÚA đã dẫn dắt chúng ta qua khỏi cơn đại dịch trong suốt những năm qua (từ đầu 2020).

Hội thánh nay thông báo bắt đầu sinh hoạt trở lại trường Sabát kể từ:

10 giờ Sáng, ngày 04 tháng 6, 2022

LỊCH SINH HOẠT CÁC LỚP NHƯ SAU:

Lớp NHI ĐỒNG

do Garby Cao đảm trách

 

Lớp THIẾU NHI, THIẾU NIÊN 

do An Đoàn, An Võ đảm trách

Lớp THANH NIÊN

do Hà Cao đảm trách

Lớp TRƯỞNG THÀNH

do Sử Phạm, Thanh Đoàn đảm trách

Lớp BAPTISM (English)

do Sanh Võ, Thanh Đoàn đảm trách

Lớp BÁPTÊM và Khách Viếng (tiếng Việt)

do Mục sư DƯƠNG QUỐC TÙNG đảm trách

* LỊCH CẦU NGUYỆN Vào Mỗi Chiều Thứ Bảy lúc 4:30 chiều hằng tuần.

Trường Sabát mỗi ngày thứ bảy: 10:00 sáng – 11:00 sáng

Thờ phượng mỗi ngày thứ bảy:   11:00 sáng – 12:45 trưa

Hội thánh ORANGE COUNTY

 

2101 West Edinger Ave.
Santa Ana, CA 92704

    Hội Thánh SAN DIEGO

4185 Home Ave.
San Diego, CA 92105

Hội Thánh LOMA LINDA

711 West C Street
Colton, CA 92324

  • Black YouTube Icon

©2021 AN BÌNH HẠNH PHÚC

P.O. Box  6130  Santa Ana, CA 92706

bottom of page