top of page

Summer Camp 2022
 

Yellowstone & Grand Teton NP

Trai He 2021 PNG.png

July 24 - Aug 01

JUNE 17, 2022

Hi all ! 

Yellowston National Park went through flooding this past week that made major damages to the access roods and bridges in the Northern loop of the park.

Therefore, the camping committee has decided to cancel our camping reservations.

Vì ngập lụt đã khiến gây hư hại lớn trên các con đường dẫn đến trại Hè đã được ấn định tổ chức tại Yellowston này. Vì thế, ban tổ chức xin thông báo hủy trại Hè tại địa điểm nơi đây. 

Trai He 2021 PNG.png

Trường Sabát mỗi ngày thứ bảy: 10:00 sáng – 11:00 sáng

Thờ phượng mỗi ngày thứ bảy:   11:00 sáng – 12:45 trưa

Hội thánh ORANGE COUNTY

 

2101 West Edinger Ave.
Santa Ana, CA 92704

    Hội Thánh SAN DIEGO

4185 Home Ave.
San Diego, CA 92105

Hội Thánh LOMA LINDA

711 West C Street
Colton, CA 92324

  • Black YouTube Icon

©2021 AN BÌNH HẠNH PHÚC

P.O. Box  6130  Santa Ana, CA 92706

bottom of page