top of page
kinh thanh PNG_edited.jpg
radio-icon.png
  • YouTube
LiveStream 1.JPG

Rao Giảng Phúc Âm Đời Đời

Facebook_Logo PNG.png
lineTV channel 57-20 (3 channels).jpg
Lịch thờ phượng các tuần sắp đến 

Saturday THỨ BẢY

Saturday THỨ BẢY

09 tháng 12, 2023, 11 am

Saturday THỨ BẢY

16 tháng 12, 2023, 11 am

Saturday THỨ BẢY

23 tháng 12,  2023, 11 am

Saturday THỨ BẢY

30 tháng 12,  2023, 11 am

Lưu Số Điện Thoại Để Tham Dự Trực Tuyến
Subscribe to Our LIVESTREAM

Thanks for submitting! Cảm Ơn!

Ghi Danh
bottom of page