top of page
kinh thanh PNG_edited.jpg
radio-icon.png
  • YouTube
LiveStream 1.JPG

Rao Giảng Phúc Âm Đời Đời

Facebook_Logo PNG.png
lineTV channel 57-20 (3 channels) JAN 2024.jpg
Lịch thờ phượng các tuần sắp đến 

Saturday THỨ BẢY

Saturday THỨ BẢY

27 tháng 04, 2024, 11 am

Saturday THỨ BẢY

04 tháng 05, 2024, 11 am

Saturday THỨ BẢY

11 tháng 05,  2024, 11 am

Saturday THỨ BẢY

18 tháng 05,  2024, 11 am

Lưu Số Điện Thoại Để Tham Dự Trực Tuyến
Subscribe to Our LIVESTREAM

Thanks for submitting! Cảm Ơn!

Ghi Danh
bottom of page