top of page
kinh thanh PNG_edited.jpg
radio-icon.png
  • YouTube
LiveStream 1.JPG

Rao Giảng Phúc Âm Đời Đời

Facebook_Logo PNG.png
lineTV channel 57-20 (3 channels) JAN 2024.jpg
Lịch thờ phượng các tuần sắp đến 

Saturday THỨ BẢY

Saturday THỨ BẢY

02 tháng 03, 2024, 11 am

Saturday THỨ BẢY

09 tháng 03, 2024, 11 am

Saturday THỨ BẢY

16 tháng 03,  2024, 11 am

Saturday THỨ BẢY

23 tháng 03,  2024, 11 am

Lưu Số Điện Thoại Để Tham Dự Trực Tuyến
Subscribe to Our LIVESTREAM

Thanks for submitting! Cảm Ơn!

Ghi Danh
bottom of page