top of page
kinh thanh PNG_edited.jpg
radio-icon.png
  • YouTube
LiveStream 1.JPG

Rao Giảng Phúc Âm Đời Đời

Facebook_Logo PNG.png
lineTV channel 57-20 (3 channels) JAN 2024.jpg
Lịch thờ phượng các tuần sắp đến 

Saturday THỨ BẢY

Saturday THỨ BẢY

29 tháng 06, 2024, 11 am

Saturday THỨ BẢY

06 tháng 07, 2024, 11 am

Saturday THỨ BẢY

13 tháng 07,  2024, 11 am

Saturday THỨ BẢY

20 tháng 07,  2024, 11 am

Lưu Số Điện Thoại Để Tham Dự Trực Tuyến
Subscribe to Our LIVESTREAM

Thanks for submitting! Cảm Ơn!

Ghi Danh
bottom of page