kinh thanh PNG_edited.jpg
radio-icon.png
  • YouTube
LiveStream 1.JPG
Trai He 2021 PNG.png

Rao Giảng Phúc Âm Đời Đời

arrow&v
arrow&v
lineTV channel.jpg
Lịch thờ phượng các tuần sắp đến 

Saturday THỨ BẢY

Saturday THỨ BẢY

05 tháng 02, 2021, 11 am

Saturday THỨ BẢY

12 tháng 02, 2021, 11 am

Saturday THỨ BẢY

19 tháng 02,  2021, 11 am

Saturday THỨ BẢY

26 tháng 02,  2022, 11 am

Còn Xót Lại 

Khắp nơi - Hội Thánh

sign-in

zoom-logo sign in PNG.png

Listen

live+streaming png 2.png

Visit

Lưu Số Điện Thoại Để Tham Dự Trực Tuyến
Subscribe to Our LIVESTREAM

Thanks for submitting! Cảm Ơn!

Ghi Danh