radio-icon.png
  • YouTube

Rao Giảng Phúc Âm Đời Đời

arrow&v
arrow&v
Lịch thờ phượng các tuần sắp đến 

Saturday THỨ BẢY

Saturday THỨ BẢY

07 tháng 8, 2021, 11 am

Saturday THỨ BẢY

14 tháng 8, 2021, 11 am

Saturday THỨ BẢY

21 tháng 8,  2021, 11 am

Saturday THỨ BẢY

28 tháng 8,  2021, 11 am

live+streaming png 2.png
Stay Close To Jesus,
No Matter Where You Are
live+streaming png 2.png

Worship

Music Break
live+streaming png 2.png

Listen

SINH HOAT CHUNG

.

live+streaming png 2.png
2.JPG

Visit

live+streaming png 2.png
Subscribe to Our LIVESTREAM
Lưu Số Điện Thoại Để Xem Trực Tuyến

Thanks for submitting! Cảm Ơn!

Ghi Danh

Kính mời quý vị dành thì giờ tham gia với các hội thánh chúng tôi trong các chương trình sau:

P.O. Box  6130  Santa Ana, CA 92706

webDesign:  lienlac@email.com