top of page
kinh thanh PNG_edited.jpg
radio-icon.png
  • YouTube
LiveStream 1.JPG

Rao Giảng Phúc Âm Đời Đời

Facebook_Logo PNG.png
lineTV channel 57-20 (3 channels) JAN 2024.jpg
Lịch thờ phượng các tuần sắp đến 

Saturday THỨ BẢY

Saturday THỨ BẢY

01 tháng 06, 2024, 11 am

Saturday THỨ BẢY

08 tháng 06, 2024, 11 am

Saturday THỨ BẢY

15 tháng 06,  2024, 11 am

Saturday THỨ BẢY

22 tháng 06,  2024, 11 am

Lưu Số Điện Thoại Để Tham Dự Trực Tuyến
Subscribe to Our LIVESTREAM

Thanks for submitting! Cảm Ơn!

Ghi Danh
bottom of page