top of page
kinh thanh PNG_edited.jpg
radio-icon.png
  • YouTube
LiveStream 1.JPG

Rao Giảng Phúc Âm Đời Đời

Facebook_Logo PNG.png
lineTV channel 57-20 (3 channels) JAN 2024.jpg
Lịch thờ phượng các tuần sắp đến 

Saturday THỨ BẢY

Saturday THỨ BẢY

20 tháng 07, 2024, 11 am

Saturday THỨ BẢY

27 tháng 07, 2024, 11 am

Saturday THỨ BẢY

03 tháng 08,  2024, 11 am

Saturday THỨ BẢY

10 tháng 08,  2024, 11 am

Lưu Số Điện Thoại Để Tham Dự Trực Tuyến
Subscribe to Our LIVESTREAM

Thanks for submitting! Cảm Ơn!

Ghi Danh
bottom of page